પૃષ્ઠ_બેનર

એપ્લિકેશનની વિશાળ શ્રેણી: ધાતુના ઉત્પાદનોને ગ્રાઇન્ડીંગ, પોલિશિંગ, કટીંગ, રસ્ટ દૂર કરવું;દાંતની સામગ્રી (પ્રોસ્થેટિક્સ) ગ્રાઇન્ડીંગ, પોલિશિંગ, વગેરે;તે મુખ્યત્વે મોબાઈલ ફોન એસેસરીઝ, કોમ્પ્યુટર એસેસરીઝ, ઓટો પાર્ટ્સ, જનરલ પાર્ટ્સ અને ડેન્ટલ ઈન્ડસ્ટ્રીની સપાટીની સારવારનો સામનો કરે છે.